Products
产品中心
网站首页  ◇  技术支持  ◇  俄罗斯sibagro Somatos MINI牛奶体细胞仪

俄罗斯sibagro Somatos MINI牛奶体细胞仪

 • 更新日期:2020-07-06     信息来源:      浏览次数:1783
  •  俄罗斯sibagro Somatos MINI体细胞仪

   技术参数

    

   量程范围 1 cm³ / 1 ml 内

    

    

   90,000 to 1500,000

    

    

   预热时长

    

    

   0.1 to 99.9 sec.

    

    

   常规粘度(流出)15 厘米³的蒸馏水时长

    

   (8,3 ±0,3) sec.

    

    

   相对误差(不大于)

    

    

   5%

    

    

   混合过程时长

    

    

   within (30 ±10) sec.

    

    

   毛细血管直径

    

    

   (1,5 ±0,05) mm

    

    

   样品量

    

    

   10 cm³

    

    

   电源

    

    

   220V/AC, 50 Hz

    

    

   输出功率

    

    

   max. 20 VA

    

    

   单次测量时长

    

    

   4 minutes

    

    

   尺寸

    

    

   290 x 270 x 180 mm

    

    

   重量

    

    

   2 kg

   • 不需要使用昂贵的试剂、消耗品
   • 不需要进行复杂、特殊的样品准备
   • 操作和维护简单方便
   • 检测结果具有高重复性,比同类功能光学荧光仪器
   • 高可靠性和耐用性设计
   • 乳酸菌灵包含在该分析仪中
   • 已列入俄联邦测量装置登记册

   检测范围